Albertynki

Albertynki

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Adres domu głównego: ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków, www.albertynki.pl, +12 413 55 99

Kontakt do referatu powołań: www.otworzserce.pl, spotkania@otworzserce.pl tel. +48 664047704

Referent powołaniowy: s. Teresa Pawlak, s.teresa.p@gmail.com

Założyciel: św. Brat Albert Chmielowski

Data powstania: 15.01.1891

Duchowość: franciszkańska

Opis: Zgromadzenie opiera swoje Konstytucje na pierwotnej regule św. Franciszka z Asyżu. Św. Brat Albert zaczerpnął z duchowości franciszkańskiej umiłowanie życia ewangelicznego i tajemnicy Wcielenia, przemawiającej najmocniej w znaku Żłóbka, Krzyża i Eucharystii oraz ukochanie ubóstwa i służby ubogim. Siostry albertynki odczytują swój charyzmat, wpatrując się w namalowaną przez Ojca Założyciela ikonę Ecce Homo. Chrystus znieważony, ubiczowany, oplwany – oto człowiek. Rozdarte szaty, odsłaniające poranioną pierś Jezusa, zdają się jednak objawiać tajemnicę Bożego Serca, które wzywa, by odnajdować Boży obraz i podobieństwo w każdym człowieku. http://otworzserce.pl
Albertynka ma służyć najbardziej potrzebującym bliźnim i to tym ofiarniej, im bardziej wizerunek synostwa Bożego wydaje się być zatarty czy zagubiony, według słów Brata Alberta: im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, gdyż samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy. Postawę służebnej miłości najpełniej ukazuje Chrystus w Eucharystii: skoro jest Chlebem – uczy Ojciec Ubogich – i my bądźmy chlebem. […] Dawajmy siebie samych. Albertynka winna zatem cechować się dobrocią na wzór chleba. Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.
Terenem posługi sióstr są:
przytuliska otwarte dla bezdomnych
domy opieki dla osób starszych i samotnych
domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci
domy samotnej matki
kuchnie dla głodnych
hospicja dla terminalnie chorych
świetlice dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji
domy dla księży emerytów
praca charytatywna i pomoc w pracy parafialnej
Siostry chcą także upodobnić się do Chrystusa, który dla nas stał się ubogim. Albertyńskie ubóstwo, praca i prosty styl życia zbliża siostry do tych, którym służą.
Strój albertynki składa się z habitu, szkaplerza i welonu z ciemnoszarego materiału. Głowę i czoło osłania biały płócienny welonik. Habit (pod szkaplerzem) jest przepasany sznurem z pięcioma węzłami (symbol pięciu Ran Pana Jezusa). Przy lewym boku zawieszony jest różaniec z grubych brązowych ziaren z medalikiem.http://www.albertynki.pl/stroj.php
http://www.albertynki.pl
https://www.youtube.com/watch?v=-E0oVjx3yHE
https://www.youtube.com/watch?v=6jePyUZINWY
https://www.youtube.com/watch?v=MSUED17FbO0

Adresy domów:

ul. Woronicza 10, 31-409 KRAKÓW, Archidiecezja Krakowska, tel.: +12 413-55-99 http://www.albertynki.pl/domy-generalna.php

Rząska ul. Krakowska 19, 30-199 KRAKÓW, Archidiecezja Krakowska
http://www.albertynki.pl/domy-krakow.php

ul. Kawęczyńska 4a, 03-772 WARSZAWA, Diecezja Warszawsko-praska
http://www.albertynki.pl/domy-warszawa.php

ul. Ściegiennego 133, 60-304 POZNAŃ, Archidiecezja Poznańska
http://www.albertynki.pl/domy-poznan.php

Przejdź do paska narzędzi