Boromeuszki Mikołowskie

Boromeuszki Mikołowskie

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie
Adres domu głównego: Dom Generalny w Mikołowie, ul. Okrzei 27, 43-190, +32 226 22 70

Kontakt do referatu powołań: www.boromeuszki.org.pl, milosierneserce@gmail.com, +32 226 22 70, www.facebook.com/Boromeuszki.SCB

Referent powołaniowy: s. M. Faustyna Zmarzły SCB, smfau2@gmail.com

Patroni Zgromadzenia: Święta Rodzina i św. Karol Boromeusz

Data powstania: 18.06.1652

Duchowość: augustiańska, św.Franciszek Salezy

Opis: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza jest Zgromadzeniem habitowym, na prawie papieskim. Początki Zgromadzenia sięgają połowy XVII w., kiedy to w Nancy we Francji Józef Chauvenel kierując się duchem Ewangelii dostrzegł naglącą potrzebę swego środowiska dotkniętego skutkami wojen religijnych. Mimo świetnie zapowiadającej się kariery politycznej i adwokackiej, wybrał drogę posługi najuboższym, by dotrzeć do nich z miłosierną posługą. Pielęgnując osobiście chorych na dżumę, zaraził się i zmarł w 1651 r. mając zaledwie 31 lat. Józef dostrzegł potrzebę zorganizowania instytucji niosącej pomoc opuszczonym i chorym.

Zapoczątkowane dzieło Józefa kontynuował jego ojciec Emanuel, który spełniając ostatnią wolę syna przekazał 18.06.1652 r. współpracowniczkom Józefa Dom Miłosierdzia p.w. Świętej Rodziny na cele charytatywne. Data ta jest uważana za początek Zgromadzenia. Dziesięć lat później przekazał im Dom p.w. św. Karola Boromeusza. Mieszkańcy miasta zaczęli wtedy nazywać je Siostrami od św. Karola, potocznie Boromeuszkami. Siostry dostrzegły w osobie św. Karola godny do naśladowania wzór jego miłosiernej służby i obrały go na swego Patrona.

Zgodnie z aktem fundacyjnym, głównym zadaniem sióstr jest: „odwiedzać ubogich, chorych i opuszczonych, pomagać im i troszczyć się o to, by otrzymali święte sakramenty Kościoła”. Nieco później siostry objęły również nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.
Charyzmatem Zgromadzenia jest życie poświęcone Bogu i bliźnim poprzez kontemplację i miłosierdzie. Składamy 4 śluby – jako pierwszy, ślub miłosierdzia, oraz śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Hasło Zgromadzenia „Bóg i ubodzy” stale nam przypomina o realizacji naszego powołania. Staramy się docierać z miłosierną posługą do tych, którzy jej potrzebują: chorych, biednych, niepełnosprawnych, ludzi starszych oraz dzieci i młodzieży.
www.facebook.com/Boromeuszki.SCB
https://youtu.be/MlpYYsTlueo
https://youtu.be/ERGRvJicqOc
https://youtu.be/p4cuL35taao

Adresy domów:

MIKOŁÓW, 32 226 22 70, milosierneserce@gmail.com, www.boromeuszki.org.pl, Archidiecezja Katowicka

ZAMBRÓW, ul.Milenijna 11, 86 271 29 07, Diecezja Łomżyńska

CIESZYN, ul.Górny Rynek 6, 33 852 12 11, www.bursacieszyn.pl, Diecezja Bielsko-Żywiecka

ŁAŃCUT, ul.Farna 12, 17 225 29 77, Archidiecezja Przemyska

ZAKOPANE, ul. Piaseckiego 5, 18 201 42 22, Archidiecezja Krakowska

TARNOWSKIE GÓRY, ul. Gliwicka 22, 32 382 15 20, Diecezja Gliwicka

KĘPNO, ul. Kościuszki 17, 62 782 26 45, www.przedszkole.kepno.pl, Diecezja Kaliska

 

Przejdź do paska narzędzi