Córki Bożej Miłości

Córki Bożej Miłości

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Córek Bożej Miłości

Jurysdykcja: Prowincja Matki Bożej Częstochowskiej

Adres domu głównego: ul.Pędzichów 16, 31-152 Kraków, ​www.cbm.livenet.pl, barka.fdc@gmail.com, +48 503557948

Kontakt do referatu powołań: www.cbm.livenet.pl, barka.fdc@gmail.com, +48 728216500

Referent powołaniowy: Justyna Lampa, justyna.fdc@gmail.com

Założyciel: Franciszka Lechner

Data powstania: 21.11.1868

Duchowość: augustiańska

Opis: Zgromadzenie Córek Bożej Miłości jest międzynarodowym Instytutem zakonnym na prawie papieskim, które poświęca się dziełom apostolskim. Powołane przez Ojca, uświęcone przez Ducha Świętego i posłane przez Syna. Siostry starają się podążać radykalnie za Chrystusem uczestnicząc w Jego misji miłości – czyniąc miłość Bożą widzialną w świecie przez swoje życie i pracę. Miłość objawiona przez Chrystusa – Syna na krzyżu, miłość “widzialna” w Jego Sercu przebitym, przynagla siostry do miłowania innych miłością bezinteresowną, wielkoduszną oraz do niesienia pomocy potrzebującym, głównie młodzieży żeńskiej.

Siostry powinny być sługami i narzędziami nieskończonej miłości Boga słowem i czynem, według wzoru Jezusa Chrystusa. Założycielka podkreślała, że tylko wówczas można być Córką Bożej Miłości, gdy miłość rozdaje się tym, którzy jej potrzebują. Misja ta jest zawsze aktualna – miłość i jej świadczenie jest zawsze możliwe i konieczne. Wizja Matki Franciszki była wspaniała, porywająca i radosna, bo dotyczy miłości Bożej w nas i poprzez nas rozdawanej innym.
http://www.cbm.livenet.pl/ZCBM/
http://www.cbm.livenet.pl/ZCBM/index.php/zgromadzenie/bl-drinskie-meczennice
https://www.youtube.com/watch?v=_TpiI1XGYNc&list=UU7gsj-AQbxCvjj4fRwU0O6g
https://www.facebook.com/barkacbm/
http://www.szkolacbm.pl/
http://www.moswojska.pl/
http://www.norw.edu.pl/

 

Przejdź do paska narzędzi