Dominikanki Misjonarki

Dominikanki Misjonarki

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi

Adres domu głównego: ul. Sienkiewicza 49, 05-220 Zielonka k. Warszawy, s.dariaop@gmail.com

Założyciel: o. Jacek Woroniecki OP

Data powstania: 15.09.1932

Duchowość: dominikańsko-misyjna

Opis: Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi wyrosło z umiłowania Kościoła. Za cel nasz Założyciel postawił nam pracę misyjną wśród pogan i w Rosji oraz budzenie zrozumienia potrzeby tej pracy u nas w kraju. Misją Zakonu św. Dominika, do którego należy nasze Zgromadzenie, jest głoszenie Słowa Bożego wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. Naszą duchowość kształtuje życie według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz filary życia dominikańskiego, czyli Prawda, stąd hasło Zgromadzenia: “Służyć Prawdzie w Miłości”; kontemplacja, której owoce przekazujemy innym jako Dobrą Nowinę; modlitwa, zwłaszcza liturgiczna, studium Pisma Świętego i nauki Kościoła; życie we wspólnocie. Patronuje nam Matka Boża Bolesna, której postawa uczy nas włączania się w dzieło Odkupienia.
Obecnie posiadamy 5 domów w Polsce, gdzie siostry podejmują apostolstwo w szkołach, przy parafiach, wśród chorych oraz 6 domów za granicą: na Łotwie, Ukrainie, w Rosji i w Boliwii.
www.facebook.pl/dominikankimisjonarki

Adresy domów:

ul. Żeromskiego 34, 17-100 BIELSK PODLASKI, tel. 85/ 730 25 43, e-mail: dominikanki.bielskpodlaski@gmai.com, Diecezja Drohiczyńska

ul. Grójecka 43/2, 02-031 WARSZAWA, tel. 22/ 822 50 72, e-mail: grojeckaop@gmail.com, Archidiecezja Warszawska

ul. Piaskowa 48, 05-420 JÓZEFÓW, tel. 22/ 789 25 02, e-mail: dominikjacek@vp.pl, Diecezja Warszawsko-Praska

ul. Nobla 16, 03 – 930 WARSZAWA, tel: 22/ 6176279, e-mail: dominikjozef@o2.pl, Diecezja Warszawsko-Praska

 

Przejdź do paska narzędzi