Eucharystki

Eucharystki

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii

Adres domu głównego: ul. Zawiszy 3, 05-800 Pruszków, www.eucharystki.pl, +48 22 758 79 08

Kontakt do referatu powołań: gosiasje@wp.pl, 798995882

Referent powołaniowy: s. Małgorzata Galik, gosiasje@wp.pl

Założyciel: bł. Jerzy Matulewicz

Data powstania: 19.03.1923

Duchowość: eucharystyczna

Opis: Zgromadzenie zakonne, habitowe, założone w 1923 r. przez bł. Arcybiskupa Jerzego Matulewicza (1871-1927), ordynariusza diecezji wileńskiej (1918-1925). W języku łacińskim pełna nazwa Zgromadzenia brzmi:
Congregatio Sororum Ancillarum Jesu in Eucharistia, skrót SJE
Celem Zgromadzenia według Konstytucji jest nauczanie życia chrześcijańskiego i wychowywanie według zasad wiary katolickiej dzieci i młodzieży, szerzenie ducha nauki Chrystusowej i rozwijanie w każdym środowisku życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego. Działalność apostolska skupia się na wypełnianiu tych zadań, głównie poprzez katechizację, zgodnie z duchem Założyciela i aktualnymi potrzebami Kościoła.
Realizacja zadań apostolskich Zgromadzenia obejmuje następujące formy:
♦ katechizacja dzieci i młodzieży
♦ przygotowanie grupowe i indywidualne do Sakramentów świętych
♦ prowadzenie zespołów parafialnych /bielanki, ministranci, chór, schola/
♦ organizowanie rekolekcji, dni skupienia, warsztatów muzyczno-liturgicznych
♦ podejmowanie opieki nad chorymi i ubogimi na terenie parafii
♦ służenie parafii w charakterze organistek, zakrystianek, sekretarek..
Wymienione formy nie są wyłączne i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Kościoła, przy zachowaniu zgodności z zasadniczym celem Zgromadzenia

Adresy domów:

ul. Zawiszy 3, 05-803 Pruszków, tel. (22) 758 79 08, Archidiecezja Warszawska

ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa, tel. (22) 679 55 31, Diecezja Warszawsko-Praska

ul. Św. Wincentego 83, 03-530 Warszawa, tel. (22) 678 97 71, Diecezja Warszawsko-Praska

ul. Kościuszki 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, (41) 251 20 50, Diecezja Radomska

ul. Wyszyńskiego 24a, 05-530 Góra Kalwaria, tel. (2) 727 48 05, Archidiecezja Warszawska

ul. Ks. Sajny 2, 05-530 Góra Kalwaria, tel. (22) 727 16 61, Archidiecezja Warszawska

ul. Kamiennogórska 3, 58-570 Jelenia Góra, tel. (75) 755 36 86, Diecezja Legnicka

ul. Wróblewskiego 4, 16-100 Sokółka, tel. (85) 711 34 99, Archidiecezja Białostocka

ul. Zambrowska 24, 16-001, Kleosin, tel. (85) 74 96 370, Archidiecezja Białostocka

ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice, tel. (22) 723 88 24, Archidiecezja Warszawska

 

Przejdź do paska narzędzi