Felicjanki (Prowincja Krakowska)

Felicjanki (Prowincja Krakowska)

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo

Jurysdykcja: Prowincja Krakowska

Adres domu głównego: ul. Smoleńsk 6, 31-107 Kraków, www.felicjanki.pl, feliks@zakon.opoka.org.pl, tel. +12 422 08 37

Kontakt do referatu powołań: www.mlodym.felicjanki.pl, felicjanka.pro@gmail.pl

Referent powołaniowy: Ewa Zając, s.ewa.zajac@gmail.com

Założyciel: bł. Maria Angela Truszkowska

Data powstania: 21.11.1855

Duchowość: franciszkańska

Opis: Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa powstało w Warszawie, dnia 21 listopada 1855 roku, w którym to dniu Matka Angela i jej kuzynka – Klotylda Ciechanowska oddały się Matce Bożej, przed obrazem zwanym w Zgromadzeniu “Fundatorką”, na służbę według Woli Przenajświętszej Jej Syna Jezusa Chrystusa. W tym czasie prowadziły już opiekę nad gromadką dzieci i staruszek. Instytucję przez nie prowadzoną zwano “Instytutem Panny Truszkowskiej”, później “Zakładem św. Feliksa”.
Duchowe oparcie miały w bł. o. Honoracie Koźmińskim, który cały czas towarzyszył powstawaniu dzieła. Na jego ręce złożyły ślub czystości. Również z jego rąk, obie z Klotyldą, otrzymały habit tercjarstwa franciszkańskiego. Zofia przyjęła imię Angela, Klotylda zaś – Weronika. Dzieło bardzo szybko się rozwijało. Do sióstr zaczęły przyłączać się nowe towarzyszki. Udawały się z dziećmi na modlitwę do kościoła oo. Kapucynów, przed figurę św. Feliksa, co przyczyniło się do nadania dzieciom i siostrom nazwy. Gromadkę maluchów tytułowano “dziećmi od św. Feliksa”, a siostry – “siostrami św. Feliksa” inaczej “felicjankami”. Siostry odczytały to jako znak i przyjęły dla siebie nazwę nadaną przez ludzi. Odtąd patronem Zgromadzenia stał się św. Feliks. Podopiecznych cały czas przybywało. Felicjanki szły też do pracy w wiejskich ochronkach, których na terenie całego zaboru rosyjskiego było dwadzieścia siedem. Uczyły religii, uczyły pisać i czytać dzieci i dorosłych. W czasie powstania styczniowego w 1863 pielęgnowały rannych, przygarniały sieroty pomordowanych, niosły pomoc wszystkim bez wyjątku.
To właśnie za to, za “udział w sprawach politycznych”, 17 grudnia 1864 roku siostry musiały zdjąć habity i w przeciągu trzech dni rozejść się do domów. Była to jednak tylko pozorna kasata Zgromadzenia. Historia pokazała, że dzieła Bożego nie może zniszczyć ludzka ręka. W tym czasie Założycielka utrzymywała z siostrami kontakt listowy, który przepełniony był głęboką wiarą podtrzymującą na duchu rozproszone siostry.
Zgromadzenie na nowo odżyło w zaborze austriackim, w Krakowie, gdzie od roku 1860 istniał już jeden dom. W roku 1866 właśnie w tym domu przy ul. Mikołajskiej w Krakowie stanęła Matka Angela. Zgromadzenie Sióstr Felicjanek rozwijało się bardzo szybko. Już w 1882 roku na ul. Smoleńsk powstał pierwszy duży klasztor, gdzie przeniosła się Matka. Stąd wyjeżdżały siostry na placówki, stąd wyjechały siostry do pracy wśród emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Obecnie Siostry Felicjanki wypełniają swoje posłannictwo, jakim jest WSPÓŁPRACA Z CHRYSTUSEM W DUCHOWEJ ODNOWIE ŚWIATA, na czterech kontynentach, w 12 krajach:
– w Europie (w Polsce, we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Estonii i w Rosji),
– w Ameryce Północnej (w Stanach Zjednoczonych, na Alasce i w Kanadzie),
– W Ameryce Południowej (w Brazylii),
– w Afryce (w Kenii).
Zgromadzenie tworzą trzy prowincje w Polsce, jedna prowincja w USA i jedna prowincja w Brazylii.

 

Przejdź do paska narzędzi