Franciszkanie (Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP – Bernardyni)

Franciszkanie (Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP – Bernardyni)

 

Pełna nazwa: Zakon Braci Mniejszych

Jurysdykcja: Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP

Adres domu głównego: ul. Bernardyńska 2, 30-960 Kraków, www.bernardyni.pl, kuria@bernardyni.com, +48 12 429 63 17

Kontakt do referatu powołań: ul. Bernardyńska 25, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, www.duszpasterstwo.bernardyni.pl, duszpasterstwo.bernardyni@gmail.com, 605-616-731

Referent powołaniowy: o. Alojzy Garbarz, alojzyofm@gmail.com

Założyciel: św. Franciszek z Asyżu

Data powstania: 16.04.1209

Duchowość: franciszkańska

Opis: Zakon Braci Mniejszych został założony przez jednego z najbardziej znanych świętych Kościoła – św. Franciszka z Asyżu. Jest to święty, który poprzez radykalną przemianę odrzucił bogactwa i przyjął sposób życia całkowicie ubogiego, nie chciał niczego na ziemi posiadać. Zachwycił świat niezwykłym szacunkiem do Eucharystii i kapłanów, co w tamtych czasach napotykało na wiele trudności. Cechą charakterystyczną Braci Mniejszych była prostota, pokora, niezwykły duch wspólnoty i otwarcie na ewangelizację wśród ludzi. Śluby jakie składają to posłuszeństwo, czystość i życie bez własności.
W ciągu wieków naśladowcy św. Franciszka podzielili się przez różne spojrzenie na kwestię ubóstwa. Franciszkanie w brązowych habitach – tzw. Obserwanci (z łac. observantia – zachowanie, przestrzeganie; chodziło oczywiście o bardziej radykalne zachowywanie Reguły św. Franciszka) – przybyli do Polski dopiero w 1453 r. pod przewodnictwem św. Jana Kapistrana. Ten wybitny kaznodzieja zakonu głosił kazania na krakowskim Rynku. Pod ich wpływem do zakonu zapragnęło wstępować wielu studentów. Dla nich założył pierwszy klasztor w Krakowie pod Wawelem (obecny Dom Prowincjalny). Klasztorowi i kościołowi nadano patrona – św. Bernardyna ze Sieny. Z tej racji ludność Krakowa franciszkanów brązowych zaczęła nazywać: „bracia od św. Bernardyna”, a potem krótko: „bernardyni”.
Obecnie nazwa „bernardyni” dotyczy tylko naszej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP i ma charakter nazwy tradycyjnej – nieoficjalnej.
Czym się obecnie zajmujemy?
Duszpasterstwo parafialne, ewangelizacja dzieci i młodzieży (prowadzenie szkoły, świetlicy, rekolekcji), posługa najuboższym (prowadzenie kuchni dla ubogich), duszpasterstwo w wielu sanktuariach, duszpasterstwo poza granicami kraju (Niemcy, Włochy, Argentyna, Belgia, Ziemia Święta, Wielka Brytania) ewangelizacja na misjach (Kongo, Mauritius, Ekwador).

Link do zdjęć: http://duszpasterstwo.bernardyni.pl/#portfolio
Linki do filmów:
https://www.youtube.com/watch?v=KwpHXzJYzw8
https://www.youtube.com/watch?v=ymyjMGqjIZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZI8CNGTsbRM
https://www.youtube.com/watch?v=Eblrs6_CIyM
https://www.youtube.com/watch?v=So3t0QwJ3Cw
https://www.youtube.com/watch?v=C0bcBiAAU_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CJKGZ6h818k
https://www.youtube.com/watch?v=vu67wOgudp8
https://www.youtube.com/watch?v=8OrGvTekDAY

Adresy domów:

ul. Klasztorna 1, 32-566 ALWERNIA, tel. (12) 283-12-13, e-mail: alwernia@bernardyni.ofm.pl, http://bernardyni-alwernia.pl, Archidiecezja Krakowska

BRODY 366, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. (33) 876-65-88, e-mail: brody@bernardyni.ofm.pl, http://grobek.eu, Archidiecezja Krakowska

ul. Mirowska 51/59, 42-200 CZĘSTOCHOWA, tel. (34) 361-67-98, e-mail: czestochowa@bernardyni.ofm.pl, www.czestochowa.bernardyni.pl, Archidiecezja Częstochowska

ul. Bernardyńska 2, 38-450 DUKLA, tel. (13) 433-00-61, e-mail: dukla@bernardyni.ofm.pl, www.dukla.bernardyni.pl, Archidiecezja Przemyska

Plac Staszica 6, 22-500 HRUBIESZÓW, tel. (84) 696-23-93, e-mail: hrubieszow@bernardyni.pl, www.hrubieszow.bernardyni.pl, Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

JELNA 85a, 37-300 Nowa Sarzyna, tel. (17) 241-34-27, e-mail: jelna@bernardyni.ofm.pl, www.jelna.bernardyni.pl, Archidiecezja Przemyska

ul. Bernardyńska 46, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, tel. (33) 876-63-04, e-mail: info@kalwaria.eu, http://kalwaria.eu, Archidiecezja Krakowska

Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów, ul. Bernardyńska 25, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, tel. (33) 876-64-80, e-mail: wsd@bernardyni.ofm.pl, www.wsd.bernardyni.pl, Archidiecezja Krakowska

ul. Klasztorna 1, 62-600 KOŁO, tel. (63) 272-05-16, e-mail: kolo@bernardyni.pl, www.kolo.bernardyni.pl, Diecezja Włocławska

ul. Bernardyńska 2, 30 – 960 KRAKÓW, skr. poczt. 765, tel. (12) 422-16-50, e-mail: krakow@bernardyni.ofm.pl, www.bernardyni.com.pl, Archidiecezja Krakowska

Plac Mariacki 8, 37-300 LEŻAJSK, tel. (17) 242-00-06, e-mail: lezajsk@bernardyni.pl, www.bernardynilezajsk.pl, Archidiecezja Przemyska

ul. Willowa 15, 20-819 LUBLIN, tel. (81) 741-56-82, e-mail: lublin@bernardyni.pl, www.lublin.bernardyni.pl, Archidiecezja Lubelska

ul. Poznańska 18a, 99-100 ŁĘCZYCA, tel. (24) 721-28-31, e-mail: klasztor@bernardyni-leczyca.pl, www.bernardyni-leczyca.pl, Diecezja Łowicka

ul. bł. Anastazego Pankiewicza 15, 91-738 ŁÓDŹ, tel. (42) 656-77-74, e-mail: bernardyni@wp.pl, www.lodz.bernardyni.pl, Archidiecezja Łódzka

ul. Klasztorna 3, 27-500 OPATÓW, tel. (15) 868-23-10, e-mail: opatow@bernardyni.pl, www.opatow.bernardyni.pl, Diecezja Sandomierska

ul. Słowackiego 2, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, tel. (44) 649-02-66, e-mail: piotrkow@bernardyni.ofm.pl, www.piotrkow.bernardyni.pl, Archidiecezja Łódzka

ul. Bernardyńska 22, 37-200 PRZEWORSK, tel. (16) 648-76-20, e-mail: przeworsk@bernardyni.pl, www.przeworsk.bernardyni.pl, Archidiecezja Przemyska

ul. Klasztorna 6, 22-463 RADECZNICA, tel. (84) 681-80-15, e-mail: radecznica@bernardyni.ofm.pl, www.radecznica.bernardyni.pl, Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

ul. Żeromskiego 6, 26-600 RADOM, tel. (48) 362-72-15, e-mail: radom@bernardyni.pl, www.radom.bernardyni.pl, Diecezja Radomska

ul. Sokoła 8, 35-010 RZESZÓW, tel. (17) 853-34-95, e-mail: sanktuarium1513@gmail.com, www.bernardyni.rzeszow.pl, Diecezja Rzeszowska

ul. Klasztorna 5, 87-630 SKĘPE, tel. (54) 287-70-35, e-mail: skepe@bernardyni.ofm.pl, http://bernardyniskepe.com, Diecezja Płocka

ul. Bernardyńska 13, 33-100 TARNÓW, tel. (14) 622-27-49, www.tarnow.bernardyni.pl, Diecezja Tarnowska

ul. Czerniakowska 2/4, 00-701 WARSZAWA, tel. (22) 349-31-35, e-mail: kontakt@bernardyni.net, www.bernardyni.net, Archidiecezja Warszawska

ul. Klasztorna 9, 98-290 WARTA, tel. (43) 829-40-74, e-mail: warta@bernardyni.pl, www.warta.bernardyni.pl, Diecezja Włocławska

Wetlina 40 a, 38-608 WETLINA, tel. (13) 468-46-05, http://www.wetlina.bernardyni.pl, Archidiecezja Przemyska

Bulwary Słowackiego 33, 34-501 ZAKOPANE, tel. (18) 201-26-92, e-mail: zakopane@bernardyni.pl, www.zakopane.bernardyni.pl, Archidiecezja Krakowska

ŻURAWICZKI 11, 37-200 Przeworsk, tel. (16) 640-19-72, e-mail: zurawiczki@bernardyni.pl, www.zurawiczki.bernardyni.pl, Archidiecezja Przemyska

 

Przejdź do paska narzędzi