Honoratki

Honoratki

 

Pełna nazwa: Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi

Adres domu głównego: ul. Klasztorna 19, 42-226 Częstochowa, +48 34 361-29-83, www.honoratki.pl

Kontakt do referatu powołań: www.powolanie.honoratki.pl, powolanie.honoratki@gmail.com tel. +48 602871854

Referent powołaniowy: s. Ancilla Skwarczyńska, powolanie.honoratki@gmail.com

Założyciel: bł. Honorat Koźmiński OFMCap, sł. b. Aniela Róża Godecka

Data powstania: 04.13.1888

Duchowość: franciszkańska

Opis: Charyzmat
Właściwym celem apostolskim Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi jest praca nad podtrzymaniem wiary i rozwojem życia chrześcijańskiego w społeczeństwie. Staramy się realizować to w następujący sposób:
być jak najbliżej tych, którzy pracują w różnych zakładach pracy – pracujemy wraz z nimi, nie będąc rozpoznawane jako siostry (nie nosimy habitów)
umożliwić zdobycie zawodu, znalezienie pracy – prowadzimy bursę dla dziewcząt
głosić Chrystusa różnymi dostępnymi środkami – katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych; prowadzimy grupy duszpasterskie; pracujemy w mediach katolickich
zapewnić opiekę dzieciom tych osób, które pracują – prowadzimy przedszkola, świetlice
pomóc tym, którzy cierpią, zwłaszcza starszym i wypracowanym – prowadzimy zakład opiekuńczo-leczniczy, dom opieki, pracujemy w szpitalach
zregenerować siły duchowe i fizyczne, wyczerpane pracą – prowadzimy dom rekolekcyjno-wypoczynkowy i dom wypoczynkowy.

Jak to realizujemy? Przez modlitwę i pracę. Chcemy być jedno z ludźmi pracy, własnym życiem głosząc „Ewangelię pracy”.

Duchowość
Centrum naszego życia duchowego stanowi tajemnica Eucharystii – żywej obecności Boga wśród ludzi. Kontemplacja wcielonego Słowa Bożego w Jego pokornej małości prowadzi do uwielbienia miłości bez granic, wyniszczającej siebie aż po Krzyż. Zapatrzenie w Chrystusa i pragnienie naśladowania Go w codziennym życiu przekłada się na służbę bliźnim.
Wzorem prawdziwej miłości do Boga i ludzi jest Niepokalane Serce Maryi. To Ona nas prowadzi, wspomaga i wyprasza potrzebne łaski. Maryja wraz ze św. Józefem uczą nas cichego życia z Chrystusem i dla Chrystusa – tak jak Święta Rodzina z Nazaretu.
W duchu św. Franciszka z Asyżu chcemy naśladować jego pokorę, nieść pokój i dobro tam, gdzie pośle nas Pan.

 

 

Przejdź do paska narzędzi