Józefitki

Józefitki

Pełna nazwa: Siostry św. Józefa

Jurysdykcja: Prowincja Wrocławska

Adres domu głównego: ul. Prusa 28/IIB, 50-319 Wrocław

Kontakt do referatu powołań: www.jozefitki.pl, rpwroc@gmail.com 797002505

Referent powołaniowy: s. Benedykta Cesarczyk, benitrix@o2.pl

Założyciel: św. Ks. Zygmunt Gorazdowski

Data powstania: 1884

Duchowość: franciszkańska

Opis: Zgromadzenie wyrosło z wielkiej miłości duszpasterskiej swego Założyciela. Wierne jego ideałom podejmuje pracę wśród ludzi, którzy wskutek ubóstwa, kalectwa, wieku, bądź innych okoliczności życia oczekują materialnej i religijno-moralnej pomocy. Zgromadzenie pociągnięte przykładem Założyciela – Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, przepełnionego wielką miłością do Boga i miłosierdziem do bliźnich, stara się realizować przykazanie miłości poprzez konkretne czyny miłosierdzia pełnione wobec ubogich Chrystusowych dla miłości Bożej. Podejmujemy samarytańską służbę ubogim, starszym, samotnym i chorym w szpitalach, Domach Pomocy Społecznej i domach prywatnych. Otaczamy opieką dzieci i młodzież w specjalnych ośrodkach wychowawczych i leczniczych, prowadzimy przedszkola, świetlice, Dom Dziecka, katechizujemy w szkołach. Podejmujemy także pracę misyjną i ekumeniczną. Pełnimy różne posługi w kuriach diecezjalnych, w seminariach duchownych. Angażujemy się także w pracę parafialną jako zakrystianki, organistki. W każdym domu zakonnym wydawane są posiłki dla ubogich i praktykowane są inne formy pomocy potrzebującym. Prowadzimy także Modlitewne Grupy św. Józefa osób świeckich, które włączają się w charyzmat Zgromadzenia oraz prowadzimy Duszpasterstwo Młodzieży. Organizujemy rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt.

Adresy domów:

ul. Rynek 37, 59-420, BOLKÓW, bolkowcssj@interia.pl, tel.: 0-75/741-37-83 diecezja świdnicka

ul. Bpa T. Kubiny 10/12, 42 – 200 CZĘSTOCHOWA, www.sowj.pl, sowcssj@poczta.onet.pl, tel.: 0-34/324-89-99 diecezja częstochowska

ul. Kozielska 15, 44-121 GLIWICE, tel.: 0-32/332-14-53

ul. Sambora 1, 83 – 140 GNIEW, diecezja pelplińska

ul. Klasztorna 3, 46-200 KLUCZBORK, tel: 0-77/418-25-74, cssjklb@wp.pl, diecezja opolska

ul. Św. Józefa 23/35, 87 – 100 TORUŃ, tel.: 0-56/654-45-53 toruncssj@wp.pl diecezja toruńska

ul. Kaniowska 116, 01-529 WARSZAWA, tel.: 0-22/839-30-31

ul. Lipowa 44, WIERZBICE, 55-040 Kobierzyce, tel. +48 71 390 88 32 diecezja wrocławska

ul. B. Prusa 28/II/B 50-319 WROCŁAW, tel.: 0-71/322-83-23, cssjwr@rubikon.pl

Przejdź do paska narzędzi