Kapucyni (Prowincja Warszawska)

Kapucyni (Prowincja Warszawska)

 

Pełna nazwa: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Jurysdykcja: Prowincja Warszawska

Adres domu głównego: ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa, www.kaucyni.pl, kuria.ofmcap@post.pl, +48 22 831 31 09,

Kontakt do referatu powołań: www.powolanie-kapucyni.pl, kapucyni.pow@gmail.com, +48 797 907 131

Referent powołaniowy: br. Szymon Janowski OFMCap, kapucyni.pow@gmail.com

Założyciel: św. Franciszek z Asyżu

Data powstania: 3.07.1528

Duchowość: franciszkańska

Opis:
3 lipca 1528 r. papież Klemens VII wydał bullę “Religionis zelus”, która była odpowiedzią na prośby franciszkanów – br. Mateusza z Bascio i jego towarzyszy. Dlaczego i po co powstał Zakon Braci Mniejszych Kapucynów? Jak do tego doszło? W jaki sposób zakon został przeszczepiony do Polski i jak dziś funkcjonuje?

Pięć wieków temu na ulicach włoskich wiosek pojawili się dziwni ludzie – długie brody, szorstkie, grube habity przewiązane powrozem. Na głowach wielkie, szpiczaste kaptury. Mieszkali w jakiś lepiankach z błota i wikliny. Chcieli radykalnie żyć Ewangelią kierując się Regułą Świętego Ojca Franciszka. Bez żadnych wyjaśnień. Dzieci postanowiły nazwać owo zjawisko. – Capuccini! – w ten sposób ochrzciły nowonarodzoną gałąź Zakonu Świętego Franciszka. Pierwszy święty kapucyński – Feliks z Cantalice – ogłoszony został przez Kościół patronem dzieci. Przypadek?

W pierwszej fazie rozwoju zakonu, bracia prowadzili życie pustelnicze. Oddawali się kontemplacji – minimum dwie godziny dziennie (dla mniej gorliwych), jak określają pierwsze Konstytucje Zakonu. Mieszkali w pustelniach i małych klasztorach pobudowanych na obrzeżach miast i wiosek we wschodnich Włoszech. Nie podejmowali wtedy żadnych działań duszpasterskich. Jednak Duch wieje tam, gdzie chce – nie takie było powołanie Braci Mniejszych Kapucynów. W Księstwie Camerino wybuchła śmiertelna zaraza. Bracia, posłuszni Ewangelii, opuścili swoje pustelnie i zaczęli z narażeniem życia opiekować się zarażonymi. Tu rozpoczął się kształtować nowy rys duchowości kapucyńskiej – apostolat wśród wszystkich ludzi, szczególnie zaś wśród najuboższych i najbardziej potrzebujących.
kapucyni

W Polsce jesteśmy od końca XVII wieku dzięki królowi Janowi III Sobieskiemu. Rozkrzewianiem Zakonu zajęli się kapucyni z Włoch. Potem opiekę nad rozwojem polskich zakonników przejęli bracia z Czech, a gdy była ich już wystarczająca liczba powstała Prowincja Polska Zakonu. Zawiła i pełna ciekawych wydarzeń jest historia naszej obecności na ziemiach polskich. Niewątpliwie polscy kapucyni odegrali bardzo ważną rolę w dziejach naszego Narodu – brali udział w najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. . Pierwszym jest pomoc bł. br. Marka z Aviano w zwycięstwie pod Wiedniem. Później kapucyni byli obecni w powstaniach, zarówno jako duszpasterze na pierwszej linii frontu, jak i emisariusze Rządu i żołnierze, w warszawskiej Cytadeli przygotowywali więźniów politycznych oczekujących wykonania wyroku śmierci. Po Powstaniu Styczniowym zakony zostały skazane na wymarcie, zakazano im jakiejkolwiek działalności, nie przeszkodziło to jednak bł. Honoratowi Koźmińskiemu w założeniu w tym czasie 27 zgromadzeń zakonnych i prowadzeniu duchowym tysięcy ludzi przez konfesjonał. Pięciu błogosławionych polskich Kapucynów: Anicet, Symforian, Henryk, Florian i Fidelis to męczennicy z czasów II wojny światowej.

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów liczy ponad 11.000 Braci, kapłanów i niekapłanów, obecnych na wszystkich kontynentach w ponad 100 krajach (w Afryce – ok 30 krajów; we wszystkich głównych stanach USA; w Azji – w 11 krajach; w Australii i 5 krajach Oceanii; w niemal wszystkich krajach Europy; podobnie – w prawie każdym państwie Ameryki Łacińskiej i Południowej). Charyzmat Zakonu realizujemy przede wszystkim w wymiarze braterskim życia we wspólnocie. W naszym Zakonie jest więcej niż 1800 takich wspólnot. Zwykle liczba Braci w nich waha się między 5 a 12 osobami. Wspólnota klasztorna praktykuje wspólną modlitwę, je ze wspólnego stołu i stara się pogodzić swoje klasztorne życie z potrzebami okolicznej ludności. Braterskie wsparcie, wspólnota dóbr i życie wśród ludzi są aspektami najistotniejszymi w życiu każdej wspólnoty.

Adresy domów:

ul. Narutowicza 37, 21-500 BIAŁA PODLASKA, tel. +48 83 334 43 91, www.antoni-kapucyni.pl, Diecezja Siedlecka

ul. Gdańska 5/6, 85-005 BYDGOSZCZ, tel. +48 52 345 62 08, www.klaryski.alwernia.bydgoszcz.pl, Diecezja Bydgoska

Plac Staromiejski 1, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, tel. +48 95 722 34 77, www.kapucyni.gorzow.pl, Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

ul. Teleekspresu 4, 82-120 KRYNICA MORSKA, tel. +48 55 247 60 46, www.krynica.kapucyni.eu, Diecezja Elbląska

ul. Lubelska 32, 21-100 LUBARTÓW, tel. +48 81 855 24 16, www.lubartow.kapucyni.eu, Archidiecezja Lubelska

ul. Krakowskie Przedmieście 42, 20-002 LUBLIN, tel. +48 81 532 32 63, www.kapucyni-lublin.pl, Archidiecezja Lubelska

Aleja Kraśnicka 76, 20-718 LUBLIN, tel. +48 81 525 25 58, www.poczekajka.pl, Archidiecezja Lubelska

Wyższe Seminarium Duchowne, Aleja Kraśnicka 76, 20-718 LUBLIN, tel. +48 81 525 25 58, www.facebook.com/seminariumkapucyni, Archidiecezja Lubelska

ul. Krzywe Koło 3, 18-400 ŁOMŻA, tel. +48 86 216 48 49, www.lomza.kapucyni.eu, Diecezja Łomżyńska

ul. Benedykta XVI nr 1, 88-300 MOGILNO, tel. +48 52 315 24 08, www.klasztor.mogilno.com.pl, Archidiecezja Gnieźnieńska

Pl. o. Honorata Koźmińskiego 19, 26-420 NOWE MIASTO n. Pilicą, tel. +48 48 674 10 36, www.klasztor.honorat.pl, Diecezja Łowicka

ul. Pana Tadeusza 16a, 10-461 OLSZTYN, tel. +48 89 539 11 96, www.olsztyn.kapucyni.eu, Archidiecezja Warmińska

ul. Nabdużańska 63, ORCHÓWEK, 22-200 Włodawa, tel. +48 82 572 17 20, www.orchowek.kapucyni.eu, Diecezja Siedlecka

RYWAŁD KRÓLEWSKI 48, 87-220 Radzyń Chełmiński, tel. +48 56 688 68 97, www.rywald.kapucyni.org.pl, Diecezja Toruńska

SERPELICE 89, 08-221 Hołowczyce, tel. +48 83 359 81 52, www.serpelice.org.pl, Diecezja Drohiczyńska

ul. Kapucyńska 4, 00-245 WARSZAWA, tel. +48 22 831 31 09, www.kapucyni.warszawa.pl, Archidiecezja Warszawska

ul. o. H. Koźmińskiego 36, 00-170 ZAKROCZYM, tel. +48 22 785 21 30, www.oatzakroczym.pl, Diecezja Płocka

Centrum Duchowości “Honoratianum”, ul. o. H. Koźmińskiego 36, 00-170 ZAKROCZYM, tel. +48 22 785 34 96, www.centrumkapucyni.pl, Diecezja Płocka

 

Przejdź do paska narzędzi