Karmelitanki Dzieciątka Jezus (Prowincja Łódzka)

Karmelitanki Dzieciątka Jezus (Prowincja Łódzka)

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Jurysdykcja: Prowincja Łódzka
Adres domu głównego: ul. Złocieniowa 38, 91-358 Łódź, www.karmelitanki.pl/lodz/, karmel.lodz@wp.pl, tel.: +42 659 21 77,
Kontakt do referatu powołań: www.potrzebujeboga.blogspot.com, rekolekcje.karmel@gmail.com

Referent powołaniowy: s. Łucja Poniatowska, s.m.poniatowska@wp.pl

Założyciel: Sł. B. o. Anzelm Gądek OCD i Czcig. Sł. B. m. Teresa Kierocińska

Data powstania: 31.12.1921

Duchowość: karmelitańska

Opis: Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus jest Instytutem na prawie papieskim, żyje i rozwija się kontemplacją i apostolstwem w duchu reguły karmelitańskiej. Hasłem są słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus (głównej Patronki Zgromadzenia): “Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi”. Siostry realizują swoje powołanie na drodze duchowego dziecięctwa. Jest to “droga ufności i zdania się na Boga” (św. Teresa). Celem specjalnym Zgromadzenia jest służba bliźnim, zwłaszcza “najmniejszym”. Siostry wnoszą pokorę, prostotę i pogodę ducha w dzieła swego apostolstwa, przede wszystkim w dziedzinie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży, szczególnie najuboższych lub opuszczonych przez rodziców, w środowiskach duchowo zaniedbanych. Całe życie sióstr jest przepojone duchem apostolskim, a cała działalność jest nacechowana duchem zakonnym. Apostolstwo sióstr polega przede wszystkim na świadectwie ich życia konsekrowanego, które powinny ożywiać modlitwą i pokutą. Siostry składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, podczas których są konsekrowane Bogu przez posługę Kościoła. Siostry gorliwe o zbawienie dusz i ich uświęcenie, za przykładem świętych Karmelu starają się o wzrost powołań kapłańskich i misyjnych ofiarując w tej intencji modlitwy, pokuty i czynności życia wspólnego. Siostry pracują jako katechetki, przedszkolanki, podejmują prace parafialne, prowadzą domy rekolekcyjne, pracują w krajach misyjnych. Formacja w Zgromadzeniu do wieczystej profesji trwa ok. 8 lat.

Adresy domów:

Dom Prowincjalny, ul. Złocieniowa 38, 91-358 ŁÓDŹ, tel.: 42 659 21 77, e-mail: karmel.lodz@wp.pl, www.karmelitanki.pl/lodz/, archidiecezja łódzka

 

Przejdź do paska narzędzi