Niepokalanki (bezhabitowe)

Niepokalanki (bezhabitowe)

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Adres domu głównego: ul. Rawska 5, 26 – 420 Nowe Miasto n. Pilicą, www.niepokalanki.eu, +48 6741085

Kontakt do referatu powołań: powolania.zcmn@gmail.com tel. +48 692-380-151

Referent powołaniowy: Małgorzata Bajan, powolania.zcmn@gmail.com

Założyciel: bł. Honorat Koźmiński OFM Cap

Data powstania: 21.11.1891

Duchowość: maryjna i franciszkańska

Opis: Zgromadzenie powstało jako votum wdzięczności za ogłoszenie w Kościele dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Współzałożycielka wspólnoty Ludwika Waleria Gąsiorowska podkreślała, że zgromadzenie jest darem bł. Honorata Koźmińskiego dla Matki Bożej, a każda nowo przyjęta, oddaje się na Jej wyłączną własność. Wpatrując się w Jej życie, całe oddane Jezusowi, siostry dziękują za przywilej Jej Niepokalanego Poczęcia, starają się przezwyciężać wszelki grzech i innym pomagać w dążeniu do świętości. Do obiecanego Królestwa kolejne pokolenia niepokalanek zmierzają z dziecięcym zawołaniem: Maryjo, okaż się nam Matką! Maryjnej drogi uczą się w szkole św. Ludwika Grignion de Montfort. Jego doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny upowszechniają we wszystkich środowiskach zamieszkania i pracy. Uważne na jego wskazówki, wpatrują się w Maryję i wszystko czynią razem z Nią. Każdego dnia medytują słowo Boże, rozważając ziemskie życie Jezusa i Jego Matki. Maryi powierzają życie własne i innych ludzi, by Ona czyniła je dziękczynieniem Bogu i miejscem działania Jego łaski. Pamiętając, że Nikt nie zbawia się sam, siostry niosą w swojej modlitwie spotkanych ludzi i każdego zawierzając Jezusowi przez ręce Maryi. W ten sposób wskazują najkrótszą i najprostszą drogę do świętości − przez Maryję do Jezusa. Niepokalanki, wierne zamysłowi Założyciela, nie ujawniają swojej tożsamości i bez zewnętrznych oznak stanu zakonnego, tworzą wspólnoty życia oddanego na wyłączną służbę Bogu. W codziennym postępowaniu kierują się Ewangelią i własnym przykładem pokazują, że naśladowanie Chrystusa jest możliwe również dzisiaj. Przez pracę wśród mieszkańców miast uświęcają rzeczywistość, wnoszą w nią ducha modlitwy i przemieniają świadectwem obecności wzorowanej na zwykłym, codziennym trudzie Maryi i ukrytym życiu Jezusa. W apostolskiej posłudze Założyciel przekazał siostrom zadanie stawania się aniołami opiekuńczymi ludzi miast. Jak niebiescy posłańcy, pomagają więc ludziom w zbliżaniu się do Boga, głoszą Jego słowo i walczą ze złem; stają się prorockim znakiem i zaczynem Bożego Królestwa. Do domu Ojca mają przyprowadzić wszystkich zaproszonych, dlatego siostry wychodzą do ludzi i z nimi pracują, by przykładem uczciwego postępowania ukazywać świętość życia dotkniętego łaską. Za wszystkich pogubionych na ścieżkach życia i zniewolonych przez „dobra” współczesnego świata wciąż wynagradzają modlitwą i ofiarą. W duchu św. Franciszka z Asyżu, podejmują naprawę Domu Bożego, pamiętając że duchowe odrodzenie Kościoła i powrót do Jego pierwotnego, ewangelicznego obrazu, wymaga najpierw osobistego nawrócenia. Wszelką zmianę zaczynają więc od siebie, kontemplując Chrystusa objawiającego miłość Boga Ojca. Z tego zapatrzenia rodzi się ewangeliczna droga świętości niepokalanek, na którą zapraszają swoich bliźnich.
www.niepokalanki.eu
https://youtu.be/NYbSKlZMYYI

Adresy domów:

ul. Polna 28A, 22-500 HRUBIESZÓW, diec. zamojsko-lubaczowska

ul. 25 Czerwca 19, 26-600 RADOM, diec. radomska

ul. Mogielnicka 15, 05-600 GRÓJEC, diec. warszawska

ul. S. Wyszyńskiego 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA, diec.częstochowska

Przejdź do paska narzędzi