Ojcowie Biali

Ojcowie Biali

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Misjonarzy Afryki

Jurysdykcja: Sektor Polski

Adres domu głównego: ul. Ziemska 37, Natalin k/Lublina, 21-002 Jastków, www.misjonarzeafryki.org

Kontakt do referatu powołań: animacja@ojcowiebiali.org

Referent powołaniowy: Paweł Mazurek, paulom@onet.eu

Założyciel: Kardynał Karol Lavigerie

Data powstania: 1868

Duchowość: ignacjańska

Opis: Jesteśmy Zgromadzeniem misyjnym, założonym przez kard. Karola Lavigerie w 1868 r. w Algierze. Podstawową misją zgromadzenia jest ewangelizacja Afryki i dialog z Islamem.
Główne idee naszego Zgromadzenia Misjonarzy Afryki:
• „Być wszystkim dla wszystkich”, czyli postawa, która zakłada otwarcie, miłość i znajomość ludzi. Taka postawa musiała, rzecz jasna, przejawić się na zewnątrz. Lavigerie kładł wielki nacisk na ten podwójny aspekt duchowości, którą chciał zaszczepić swoim misjonarzom: trzeba wychodzić do ludzi, przyjmując ich sposób życia, ich język i ich ubiór (nasz habit zakonny, to ubiór ludzi z północnej Afryki: biała ghandura, biały burnus i wiśniowa czapeczka; jedynym znakiem zakonnym jest różaniec przewieszony na szyi, jak naszyjnik).
• Życie wspólnotowe. Misjonarze mieli się modlą się, pracują i żyją we wspólnotach złożonych co najmniej z trzech członków. Tej reguły kard. Lavigerie nie pozwolił nigdy poddawać pod dyskusję. Napisał, więc w Konstytucji: „Należy raczej zrezygnować ze zgromadzenia, niż z tej podstawowej reguły”.
• Międzynarodowy charakteru misjonarskiej wspólnoty. Nie chodziło mu tylko o przyjmowanie kandydatów z różnych krajów, chodziło mu o międzynarodowy charakter u samych podstaw, czyli że jakąkolwiek wspólnotę miały współtworzyć osoby z różnych narodowości. I tak powinno być już od pierwszych dni formacji. Kardynał widział w tym świadectwo katolickości, czyli powszechności Kościoła. Pochodzimy z 36 narodowości, żyjemy w 215 wspólnotach rozsianych w 42 krajach w tym w 23 krajach w Afryce.
Czy chcesz:
– Poświęcić swe życie dla Chrystusa w Afryce, na peryferiach Kościoła?
– Być narzędziem Boga w niesieniu Dobrej Nowiny na Czarnym Lądzie?
– Żyć i pracować w międzynarodowych wspólnotach?
– Dawać świadectwo życia wspólnotowego z głębokim pragnieniem pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości?
– Włączyć się w dialog z ludźmi o innej kulturze, tradycji i religii?

Jeżeli na przynajmniej z dwóch powyższych pytań odpowiedziałeś pozytywnie, skontaktuj się z nami.
www.misjonarzeafryki.org

Adresy domów:

ul. Ziemska 37, NATALIN k. Lublina, 21-002 Jastków, diec. lubelska, 81 746 79 85

 

Przejdź do paska narzędzi