Posłanniczki

Posłanniczki

 

Pełna nazwa: Instytut Świecki Najświętszego Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi

Adres domu głównego: ul. Kazimierzowska 20, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-36-06

Kontakt do referatu powołań: www.poslanniczki.blogspot.com, poslanniczki@go2.pl

Założyciel: bł. o. Honorat Koźmiński

Data powstania: 02.02.1874

Duchowość: franciszkańska

Opis: Instytut świecki Służebnic Najświętszego Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi jest instytutem życia konsekrowanego. W odróżnieniu od osób zakonnych, śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa realizujemy w świecie, aby ożywiać go duchem Ewangelii wszędzie tam, gdzie przyjdzie nam żyć i pracować. Apostołujemy w naszej pracy zawodowej oraz we wszelkich formach obecności i działalności poprzez świadectwo chrześcijańskiego życia.

Naszym charyzmatem jest wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Chcemy docierać zwłaszcza do tych, którzy są zagrożeni demoralizacją lub obojętnością wobec Boga i Kościoła.
Szczególną troską obejmujemy dziewczęta i młode kobiety ponieważ od tego, jak zostaną one uformowane, będzie zależał kształt rodzin i losy społeczeństwa.
Chociaż nie wszystkie pracujemy w szkołach, to każda z nas stara się ofiarowywać modlitwy, trud i cierpienia w intencjach młodych ludzi.

Ośrodkiem naszej duchowości jest Najświętsze Serce Jezusa, które, czcimy i kontemplujemy, któremu służymy i wynagradzamy za odrzucenie i zniewagi, a światu chcemy ukazać, że w Nim odnajdzie miłosierdzie i pokój.
Czcimy i naśladujemy Matkę Bożą Dobrej Rady. Jest Ona dla nas wzorem pokory i posłuszeństwa woli Bożej. Przez Jej ręce powierzamy Bogu zagubiony świat.
Wzorem ewangelicznego życia jest dla nas św. Franciszek. Jego radykalizm pomaga nam kształtować w sobie wolność dzieci Bożych żyjących w realiach współczesnego świata.

Swoją konsekrację zachowujemy w dyskrecji zapewniającej szczególną siłę i skuteczność naszego oddziaływania. Nie wyróżniamy się strojem i zwykle mieszkamy osobno, jednak łączy nas wspólne powołanie, duchowość, cel i charyzmat.

 

Przejdź do paska narzędzi