Sercanki (bezhabitowe)

Sercanki (bezhabitowe)

 

Pełna nazwa: Córki Najczystszego Serca NMP

Adres domu głównego: Pl. Honorata Koźmińskiego 6, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą,www.sercanki.zakon.opoka.org.pl, sercanki.nm@op.pl, 516148673, +486741084

Kontakt do referatu powołań: www.sercanki.pl, https://facebook.com/sercankipl, sercanki.pow@op.pl, sercanki.lomza@op.pl

Referent powołaniowy: s. Agnieszka Kudelska, kud.aga@op.pl

Założyciel: Bł. O. Honorat Koźmiński

Data powstania: 8 XII 1885

Duchowość: Franciszkańska, Maryjna

Opis: Charyzmatem duchowym(duchowością) Zgromadzenia Córek Serca Maryi jest uświęcenie przez zachowanie rad ewangelicznych w życiu ukrytym.
Wzorem szczególnej miłości i zjednoczenia z Jezusem jest Serce Maryi i św. Franciszek z Asyżu.
Nasze godło ukazuje płonące SERCE. To wyraz żaru miłości jakim było rozpalone Serce Maryi. Serce Sercanki ma płonąć taką miłością do Boga, by móc dzielić się nią z innymi.
W sercu centralne miejsce zajmuje krzyż jako wyraz Miłość Boga do człowieka. Na krzyżu natomiast przebite dłonie Chrystusa i Franciszka. To dewiza św. Franciszka: “Bym umarł z miłości ku Twej Miłości” Ma ona stać się również dewizą Sercanki.
Z charyzmatu duchowego wynika charyzmat apostolski.
Naszą misją jest: “rozniecanie w sercach dzieci i młodzieży ognia miłości Bożej i przeciwdziałanie obojętności religijnej”. Mamy to czynić poprzez nauczanie i wychowanie. W dzisiejszych czasach spełniamy naszą misję poprzez prowadzenie: przedszkoli, Rodzinnych Domów Dziecka, nauczanie w szkołach, prowadzenie rekolekcji i skupień dla młodzieży.

 

Przejdź do paska narzędzi