Sercanki

Sercanki

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

Adres domu głównego: ul. Garncarska 24, 31-115 Kraków, www.sercanki.org.pl, sercanki@zakon.opoka.org.pl, tel. +48 124225766

Kontakt do referatu powołań: www.barka.sercanki.org.pl, barka@sercanki.org.pl, tel. +48 503644605

Referent powołaniowy: s. Sancja Łucja Mazur, s.sancja07@gmail.com

Założyciel: św. Józef Sebastian Pelczar, bł.Klara Ludwika Szczęsna

Data powstania: 15.04.1894

Duchowość: franciszkańska

Opis: Każdy człowiek jest kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. A jednak niejednokrotnie zdarza się, że spotykamy kogoś, kto nosi w sercu marzenia i pragnienia podobne do naszych. Z drugiej strony ludzie na pozór bardzo różniący się od siebie potrafią zgodnie ze sobą pracować, gdy łączy ich wspólny cel…Jesteśmy wspólnotą osób, które wzajemnie się nie dobierały. Tym, co połączyło nas w jedną sercańską rodzinę zakonną, była fascynacja miłością Bożą, której znakiem jest Najświętsze Serce Jezusa, zranione ludzkimi grzechami, a jednocześnie nie przestające obdarzać miłością.Codziennie pozdrawiając się słowami Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu – Chwała na wieki, przypominamy sobie, że celem bycia sercanką jest sprawienie, by miłość Boża była poznana i odwzajemniona. Każda z nas nosi symbol Bożego Serca wyszyty na szkaplerzu (przedniej części stroju zakonnego). Pragnie przez to wyrazić, że jej pragnieniem jest upodobnienie swego słabego, ludzkiego serca do gorejącego miłością Serca Zbawiciela. Szczególnym zadaniem zleconym nam przez założycieli jest wynagradzanie Bogu za grzechy, niewierności i obojętność nas samych oraz wszystkich ludzi, a także stawanie się narzędziem miłości Bożej dla dziewcząt, ludzi potrzebujących pomocy, chorych i tych wszystkich, których Opatrzność stawia na naszej drodze. Kontemplacja Tajemnicy Najświętszego Serca Jezusa kształtuje duchowość i działalność Sióstr.
Ucząc się od Bożego Serca ogarniać swym sercem każdego człowieka, siostry nie ograniczyły się jedynie do obszaru ojczystej ziemi. Obecnie pracują także we Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych, Jamajce, Boliwii oraz na Ukrainie.
Bezpośrednim przygotowaniem do rozpoczęcia drogi życia zakonnego w naszym Zgromadzeniu jest kontakt z siostrą referentką powołaniową. Kandydatka, która słysząc w swym sercu głos Pana Pójdź za Mną rozważa możliwość lub zamierza od września wstąpić do Zgromadzenia powinna wcześniej, przynajmniej od stycznia, nawiązać z siostrą referentką kontakt indywidualny. Zobowiązana jest również do uczestnictwa w 6 spotkaniach formacyjnych, organizowanych dla kandydatek i dziewcząt rozeznających swoje powołanie oraz rekolekcjach powołaniowych.
Od października 2016 r. Przy naszym Zgromadzeniu działa Sercańska Rodzina Świeckich. Celem jej jest uwielbienie Bożej Miłości objawionej w przebitym Sercu Pana Jezusa przez:
modlitwę, troskę o osobistą formację religijną, zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego i powszechnego, udział w dziełach prowadzonych przez siostry sercanki zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Udział w stowarzyszeniu realizować się będzie w trzech grupach: dziecięcej, młodzieżowej, osób dorosłych.
Do Sercańskiej Rodziny Świeckich wstąpić może każdy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, małżonkowie czy osoby wolne, młodzież i dzieci, jednym słowem wszyscy, którzy we wspólnocie ze Zgromadzeniem Sióstr Sercanek pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji poprzez budowanie Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Przejdź do paska narzędzi