Siostry Bożego Serca Jezusa

Siostry Bożego Serca Jezusa

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca Jezusa – Congregatio Sororum Divini Cordis Jesu

Jurysdykcja:

Adres domu głównego: ul. Kapitulna 4, 50-328 WROCŁAW, tel. 71 3267722, e-mail: cdc@op.pl, www.sbsj.archidiecezja.wroc.pl, www.facebook.com/SiostryBSJ

Kontakt do referatu powołań: smonika2@op.pl, 723019333

Referent powołaniowy: s. Monika Głąb, smonika2@op.pl

Założyciel: Sługa Boża Matka Gabriela Klauza

Data powstania: 3 sierpnia 1937r.

Duchowość: Ignacjańska

Opis: Charyzmat
Głównym Patronem naszego Zgromadzenia jest sam Zbawiciel, w którego Serce wpatrujemy się każdego dnia. To Serce – przebite za nas wszystkich i z miłości do nas wszystkich – wytycza drogę naszemu posłannictwu. Głównym naszym zadaniem jest zadośćuczynienie Bożemu Sercu za grzechy nasze i całego świata. Dlatego wszystkie modlitwy, prace, życiowe troski i radości – wszystko co nas stanowi – oddajemy Bożemu Sercu przemieniając to w kojący balsam dla Jego Najświętszych Ran. Natomiast słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do Św. Marii Małgorzaty Alacoque “Przynajmniej ty kochaj mnie!” chcemy realizować w każdej chwili naszego życia. Każda z nas, na swój sposób i według swoich możliwości poprzez świadectwo swojej wiary i miłości, pragnie przybliżyć osobom, z którymi się spotyka ogrom miłości jakiej doświadcza w osobistej relacji z Chrystusem. Poprzez osobistą i wspólnotową modlitwę, poprzez rozmowy duchowe, lekturę dotyczącą Bożego Serca Jezusa, pragniemy poznawać i rozszerzać wokół siebie nabożeństwo do tego Serca, które tak bardzo umiłowało świat, a tak bardzo jest przez świat zapomniane i lekceważone.
https://www.youtube.com/watch?v=SZZbIyTqepA
https://www.youtube.com/watch?v=lp58mYbsQ_0

Adresy domów:

BARDO ŚLĄSKIE

CIEPLICE

STARCZÓW

WOŁÓW

WROCŁAW

NOWOGRAD WOŁYŃSKI (Ukraina)

BERDYCZÓW (Ukraina)

SANTA FILOMENA (Brazylia)

 

Przejdź do paska narzędzi