Siostry Szkolne

Siostry Szkolne

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Jurysdykcja: Prowincja Polska

Adres domu głównego: ul. Mały Rynek 5, 45-020 Opole, www.ssnd.pl, prowincjalat@ssnd.pl, +48 77 402 50 85

Kontakt do referatu powołań: weronikassnd@interia.pl, 797 907 295

Referent powołaniowy: s. M. Weronika Bednarz, weronikassnd@interia.pl

Założyciel: Bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger

Data powstania: 24.10.1833 rok

Duchowość: augustiańska
Opis: Duchowość Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame czerpie z duchowości św. Augustyna, który „widząc w Trójcy Świętej podstawę, źródło i cel każdej wspólnoty, założył wspólnotę, która miała być jednego serca i jednej duszy w Bogu” (Jesteście Posłane – Konstytucja Zgromadzenia). Centrum i źródłem zakonnej wspólnoty sióstr szkolnych jest Chrystus. On podtrzymuje wspólnotę swoją obecnością, zwłaszcza w Eucharystii. Życie na co dzień Eucharystią pobudza siostry do całkowitego oddawania siebie za innych, na wzór Chrystusa. Fundamentem Zgromadzenia jest ubóstwo, które wyraża się w dążeniu do prostego stylu życia, w otwartości na ludzi ubogich i potrzebujących. Ubóstwo jest też u źródła służby apostolskiej sióstr. Siostry są wyczulone na przyczyny niesprawiedliwości i nędzy w świecie. Ubogi Jezus jest dla sióstr wzorem i natchnieniem. Życie na wzór Maryi to jeszcze inny aspekt duchowości Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame (Naszej Pani). Maryjność sióstr jest inspirowana słowami Maryi z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, co Jezus wam powie”. Siostry rozumieją swoją postawę maryjną jako wsłuchiwanie się w objawiającego się Boga, wspólnotowe szukanie woli Bożej oraz kształtowanie odpowiedzi w duchu czasów. Podejmują służbę zwłaszcza tam, gdzie dostrzegają naglące i niezaspokojone jeszcze potrzeby człowieka. Maryja Niepokalanie Poczęta jest patronką Zgromadzenia. Dzień 8 grudnia jest świętem dziękczynienia Bogu za Maryję. Siostry Szkolne są zgromadzeniem czynnym, które realizuje swój charyzmat przez służbę wychowywania. Wychowywanie rozumieją siostry jako „uzdalnianie ludzi, by mogli osiągnąć pełnię swych możliwości jako osoby stworzone przez Boga na Jego Obraz i Podobieństwo, i pomaganie im, by wykorzystywali swe zdolności dla budowania świata sprawiedliwego i bardziej ludzkiego” (Konstytucja JP). Zgromadzenie prowadzi instytucje wychowawcze od przedszkoli do uniwersytetów. Służbę apostolską Zgromadzenia cechuje umiłowanie ubogich. Na wezwania Kościoła siostry obejmują wychowaniem szczególnie dzieci, młodzież i kobiety. Siostry wychowują przede wszystkim przez to, kim są jako osoby. Dlatego każda, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, ma udział w procesie wychowania, także wtedy, gdy jest chora i niezdolna do pracy.

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, o regule św. Augustyna, wyrosło z pilnej potrzeby kształcenia i wychowania młodzieży żeńskiej na początku XIX wieku, w czasie, kiedy po Rewolucji Francuskiej zamknięto w Europie Zachodniej większość szkół katolickich, zwłaszcza prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.
Założycielka Zgromadzenia, Bł. Maria Teresa od Jezusa, Karolina Gerhardinger, urodziła się 20 czerwca 1797 r. w Stadtamhof/Regensburg w Bawarii. Była uczennicą szkoły zakonnej Kanoniczek Regularnych św. Augustyna de Notre Dame. Karolina, jako młoda nauczycielka założyła w 1833 roku w Neunburgu/Bawaria Zgromadzenie Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Wskrzesiła tym samym życie zakonne wspólnotowe o charakterze apostolskim oraz system szkół katolickich. Zakładane przez siebie szkoły ukierunkowała w sposób szczególny na chrześcijańskie wychowanie dziewcząt, doskonalenie kobiety, a tym samym rodziny. Pierwszorzędną troską objęła najuboższe dziewczęta w małych wioskach i miastach. Siostry podejmowały pracę tam, dokąd były wzywane, zawsze wybierając bezpośrednią służbę człowiekowi. W chwili śmierci Założycielki, w dniu 9 maja 1879 r., Zgromadzenie liczyło ponad 2500 sióstr.
Od roku 1956 dom generalny znajduje się w Rzymie, a dom Polskiej Prowincji znajduje się od roku 1946 w Opolu.
Prowincja polska cieszy się darem beatyfikacji bardzo utalentowanej nauczycielki i wychowawczyni, siostry Marii Antoniny Kratochwil (1881–1942), która w gronie 108 Męczenników II wojny światowej została wyniesiona na ołtarze przez Ojca świętego Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 roku. Siostry z Polski pracują aktualnie (rok 2016) także poza granicami Kraju: w Gambii, Nigerii, Ghanie/Afryka, w Czechach, w domu generalnym w Rzymie, pośród Polonii w USA.
Obecnie (2016 r.) na całym świecie jest ponad 2500 sióstr szkolnych pracujących w 34 krajach świata, w 9 Prowincjach Zgromadzenia.
W Polsce siostry prowadzą: dom dziecka (placówka wielofunkcyjna), domy pomocy społecznej dla chłopców niepełnosprawnych, przedszkola, bursę dla dziewcząt, akademik dla studentek, dom rekolekcyjny dla dzieci i młodzieży, świetlice środowiskowe dla dzieci, wolontariat. Siostry pracują też w instytucjach kościelnych, przy parafiach, prowadzą przedszkole parafialne, nauczają religii w szkołach różnych szczebli, przedszkolach i katechizują przy parafiach oraz podejmują zadania na płaszczyźnie charytatywnej i międzyzakonnej. Ważną część pracy sióstr stanowi służba wspólnocie zakonnej, rozumiana jako służba apostolska.

Strój: Bezrękawnik koloru czarnego, biała bluzka ze stójką lub czarna bluzka i biały pektoralik, czarny żakiet; odznaka Zgromadzenia; czarny welon z odkrytym czołem.

Adresy domów:

Dom Prowincjalny: ul. Mały Rynek 5, 45-020 OPOLE, tel: 77/ 402 50 85, 77/ 423 10 10, e-mail: opole@ssnd.pl, prowincjalat@ssnd.pl, strona internetowa SSND : www.ssnd.pl, www.gerhardinger.org, Diecezja Opolska

ul. Raciborska 17a, 48-100 GŁUBCZYCE, tel.: 77/ 485 97 31, e-mail: glubczyce@ssnd.pl, Diecezja Opolska

ul. Schodowa 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, tel/fax: 33/ 812 41 01, e-mail: bielsko-biala@ssnd.pl, www.bursassnd.pl, www.internatbielsko.pl, Diecezja Bielsko-Żywiecka

ul. Polna 51 B, 43-305 BIELSKO-BIAŁA, tel.: 33/ 814 07 27, e-mail: ssndlipnik@wp.pl, e-mail: bielsko-lipnik@ssnd.pl, Diecezja Bielsko-Żywiecka

ul. 1 Maja 12, 43-246 STRUMIEŃ, tel. 33/ 857 12 25, e-mail: strumien@ssnd.pl, Diecezja Bielsko-Żywiecka

ul. Kościelna 7, 78-132 GRZYBOWO, tel. 94/ 358 12 32, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

ul. Warzywna 26a, 40-545 KATOWICE, tel. 32/ 252 37 18, e-mail: przedszkole2@wp.pl, Archidiecezja Katowicka

KRZYDLINA MAŁA 70-71, 56-100 Wołów, tel. 71/ 389 02 26, e-mail: wpow@o2.pl, www.dzieci-wiosna.pl, www.facebook.com/Dom.Dziecka.Wiosna, Archidiecezja Wrocławska

ul. Św. Marcina 12, 50-327 WROCŁAW, tel /fax: 71/ 322 78 67, tel. kom.: 509 265 098 (Dom Notre Dame), e-mail: wrocław@ssnd.pl, dom.zakonny@gazeta.pl, www.ndwroclaw.com, Archidiecezja Wrocławska

KUPNO 354, 36-145 Widełka, tel. 17/ 744 62 22, e-mail: kupno@ssnd.pl, Diecezja Rzeszowska

ul. św. Kunegundy 12 A, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18/ 443 59 22, e-mail: nowysacz@ssnd.pl, Diecezja Tarnowska

ul. Wincentego Pola 56a, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18/ 443 46 33, e-mail: nsmagnificat@ssnd.pl, Diecezja Tarnowska

ul. B. Prusa 11, 05-400 OTWOCK, tel. 22/ 779 58 31, kom: 797 907 297, Diecezja Warszawsko-Praska

ul. Goraszewska 20, 02-910 WARSZAWA, tel. 22/ 642 86 81, e-mail: warszawa@ssnd.pl, Archidiecezja Warszawska

ul. Częstochowska 52, 26-065 PIEKOSZÓW, tel. 41/ 306 20 37, e-mail: ssndpiek@wp.pl, Diecezja Kielecka

ul. Mickiewicza 8, 58-160 ŚWIEBODZICE, tel/fax: 74/ 854 37 37, e-mail: ssndswiebodzice@wp.pl, Diecezja Świdnicka

 

Przejdź do paska narzędzi