Trynitarze

Trynitarze

 

Pełna nazwa: Zakon Najświętszej Trójcy i Niewolników

Jurysdykcja: Delegatura polsko-austriacka

Adres domu głównego: ul. Łanowa 1 B, 30-725 Kraków, www.trynitarze.pl, trynitarze@trynitarze.pl, +48 12 653 21 93

Kontakt do referatu powołań: www.trynitarze.pl, powolania@trynitarze.pl, +48 501 369 890 www.facebook.com/Trynitarze-Duszpasterstwo-Powołań

Referent powołaniowy: br. Maciej Kowalski, maciekosst@gmail.com

Założyciel: św. Jan de Matha

Data powstania: 28.01.1193

Duchowość: Duchowość trynitarzy opiera się na Regule napisanej przez św. Jana de Matha. Można streścić ją w trzech słowach: adoracja, jedność i wyzwolenie.

Opis: Misja trynitarzy kryje się już w samej nazwie: Zakon Najświętszej Trójcy i Niewolników, i polega na uwielbieniu Trójcy Świętej, życiu w braterskiej wspólnocie oraz pracy wśród ludzi potrzebujących, zwłaszcza prześladowanych za wiarę.
Trynitarze w Polsce realizują ten charyzmat na kilka sposobów. Prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Pełnią funkcję kapelanów więziennych, otaczając opieką duszpasterską osadzonych i ich rodziny. Pomagają uzależnionym od alkoholu. Starają się także pamiętać o prześladowanych chrześcijanach. Czynią to, organizując czuwania modlitewne w ich intencji oraz zbiórki pieniężne. Wreszcie podejmują działalność rekolekcyjną. Głosząc Słowo Boże, dzielą się swoim doświadczeniem wiary, szczególnie z perspektywy bycia dla innych.

Adresy domów:

ul. Łanowa 1 B, 30-725 KRAKÓW, www.trynitarze.pl, trynitarze@trynitarze.pl, +48 12 653 21 93

BUDZISKA 21, 28-232 Łubnice, +48 15 865 96 33

 

Przejdź do paska narzędzi