Wspomożycielki

Wspomożycielki

 

Pełna nazwa: Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych

Jurysdykcja:

Adres domu głównego: ul. Poprzeczna 1, 05-070 Sulejówek, www.wspomozycielki.pl, wspom@wp.pl, 227833154

Kontakt do referatu powołań: www.wspomozycielki.pl, powolania-wspomozycielki@wp.pl tel. +48 663-211-664

Referent powołaniowy: s. Magdalena Staśko, powolania-wspomozycielki@wp.pl

Założyciel: Wanda Olędzka

Data powstania: 10.XI.1889

Duchowość: franciszkańska

Opis: Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych zostało założone w Zakroczymiu w 1889 roku przez bł. Honorata Koźmińskiego, który w wewnętrznym natchnieniu i zewnętrznych okolicznościach odczytał wezwanie Boże do jego utworzenia oraz Wandę Olędzką, która to jako młoda dziewczyna mająca zaledwie dwadzieścia kilka lat zapragnęła oddać swoje życie Chrystusowi. Celem Zgromadzenia jest miłość do Chrystusa Odkupiciela, która wyraża się w niesieniu pomocy cierpiącym na ziemi i w czyśćcu. Siostry żyją duchowością franciszkańską, która pomaga im na co dzień podążać drogą Ewangelii i według niej kształtować umysły i serca. Zgromadzenie prowadzi szeroki apostolat wśród ludzi świeckich włączających się w charyzmat pomocy duszom czyśćcowym. W duchu Założyciela wspomożycielki ofiarują Bogu wszystkie chwile swego życia tak, by żadna z nich nie była zmarnowana dla nieba.
„Wspomożycielki, naśladując Chrystusa Pana, przenoszą się duchowo do czyśćca, aby ratować dusze tam cierpiące i jako Zbawiciel zasługami swymi spłacił długi dusz czekających odkupienia, tak one zrzekają się zasług wszelkich dla siebie, na korzyść dusz czyśćcowych – a zatem przedstawiają tajemnicę miłości Chrystusa za zmarłych.” Od pierwszych dni istnienia naszej rodziny zakonnej aż po dzień dzisiejszy jesteśmy wierne temu co zapoczątkowała nasza Założycielka. Obecnie prowadzimy dwa domy pomocy społecznej, w Nowym Mieście nad Pilicą i w Legionowie gdzie ludzie starsi, samotni mogą zamieszkać i godnie spędzić ostatnie lata swojego życia. Otaczamy także troską dzieci, prowadząc przedszkole w Zakroczymiu oraz podejmując prace katechetyczną w szkołach. Zgodnie z charyzmatem i zadaniami apostolskimi podejmowanymi przez zgromadzenie otaczamy także troską osoby cierpiące po stracie swoich najbliższych, dając im możliwość przyjazdu do naszej wspólnoty, uczestnictwa w życiu modlitwy sióstr, uzyskania wsparcia w przeżywaniu czasu żałoby. Troskę o dusze cierpiące w czyśćcu staramy się szerzyć wśród ludzi starszych i młodych. Od ponad 30 lat istnieje Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym dla ludzi starszych oraz Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca dla ludzi młodych. Do tego dzieła może należeć każdy wierzący i praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym.
Nasza misja koncentruje się na wspomaganiu dusz czyśćcowych, ale nie polega ona tylko na zwróceniu się ku osobom zmarłym, ale także na działalności apostolskiej wśród ludzi żyjących. To właśnie dla nich mamy być aniołami przypomnienia, bo zmarłym nie trzeba już niczego przypominać. Ich ziemskie życie się zakończyło, a razem z nim dobiegł końca czas wzrastania w miłości do Boga i człowieka. Między innymi z tą prawdą wspomożycielki starają się dotrzeć do ludzi, niekiedy tak bardzo zaabsorbowanych codziennością, że nie mających czasu na modlitwę czy refleksję nad swoim życiem. Im trzeba przypominać o tym, co powinno być najważniejszą troską człowieka wierzącego – nie rzeczy materialne, ale wieczność.

https://www.youtube.com/watch?v=KCFvDYPlmGY

Adresy domów:

ul. Poprzeczna 1, 05-070 SULEJÓWEK, +22 7833154, diecezja warszawsko-praska

ul. M. C. Skłodowskiej 4, 05-230 KOBYŁKA, +22 7869705, diecezja warszawsko-praska

ul. Okrzei 5, 05-120 LEGIONOWO, +22 7745561, diecezja warszawsko-praska

ul. Skaryszewska 9m3, 03-802 WARSZAWA, +22 7852203, diecezja warszawsko-praska

ul. Wysoka 6, 82-120 KRYNICA MORSKA, +55 2476040, diecezja elbląska

Słopnice 40, 34-615 SŁOPNICE, +18 3326478, diecezja tarnowska

ul. Parowa Okólna 29, 05-170 ZAKROCZYM, +22 7852203, diecezja płocka

Plac Kościuszki 11, 26-420 NOWE MIASTO nad Pilicą, +48 6741139, diecezja łowicka

ul. Oleńki 9, 42-200 CZĘSTOCHOWA, +34 3247300,adpc@wp.pl, diecezja częstochowska

Przejdź do paska narzędzi