Zmartwychwstanki (Prowincja Poznańska)

Zmartwychwstanki (Prowincja Poznańska)

 

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Jurysdykcja: Prowincja Poznańska

Adres domu głównego: ul. Głogowska 145, 60-206 Poznań, www.zmartwychwstanki.org.pl, poznan@zmartwychwstanki.org.pl, +48 618665886

Kontakt do referatu powołań: www.zmartwychwstanki.org.pl, s.rafaela.a@wp.pl, +48 796819463

Referent powołaniowy: s. Rafaela Anna Kazyaka, s.rafaela.a@wp.pl

Założyciel: Celina i Jadwiga Borzęckie

Data powstania: 06.01.1891

Duchowość: duchowość paschalna

Opis:
Nasze korzenie sięgają XIX w., a dokładnie upadku Powstania Listopadowego w 1831r. Wielu wybitnych Polaków na czele z Adamem Mickiewiczem znalazło się w Paryżu na emigracji. Ci, którzy kochali swoją Ojczyznę zrozumieli, że zmalały szanse na odzyskanie niepodległości drogą zbrojnego powstania, nie zgasły jednak w nich nadzieje na ratowanie Ojczyzny poprzez prace nad moralnym odrodzeniem narodu. Adam Mickiewicz powiedział: „Polsce potrzeba nowego zakonu”. Bogdan Jański, Hieronim Kajsiewicz i Piotr Semenenko założyli Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

W myśli Bożej były jeszcze Siostry Zmartwychwstanki. Do żeńskiej gałęzi Zgromadzenia Pan Bóg powołał dwie Polki, matkę i córkę: Celinę i Jadwigę Borzęckie. Pod kierunkiem Ojca Piotra Semenenki, ówczesnego generała Zmartwychwstańców, przyszłe założycielki poznawały zasady zmartwychwstańskiej drogi własnego uświęcenia i pracy dla innych.
6 stycznia 1891r. w Rzymie złożyły śluby dając tym samym początek Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Celem powstałego na emigracji Zgromadzenia była i jest praca nad moralnym odrodzeniem społeczeństwa, dlatego Siostry podjęły pracę wychowawczą wśród dzieci w Rzymie, a gdy tylko stało się to możliwe przybyły na ziemie ojczyste. Wkrótce udały się z misją do Bułgarii i Ameryki.

Obecnie służymy na pięciu kontynentach. Podejmujemy głównie pracę wychowawczą prowadząc przedszkola oraz szkoły. Jednakże podejmujemy również inne posługi: katechetyczne, parafialne, opiekę nad chorymi. Pragniemy być blisko człowieka niosąc mu nadzieję i radość Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Zmartwychwstały Pan jest naszą największą miłością. To On nas posyła i to On daje nam łaskę i siłę do podejmowania codziennej posługi. Jako Zmartwychwstanki żyjemy doświadczeniem paschalnym: męką, śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Doświadczając mocy zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, pragniemy głosić światu, że wielka dobroć Boga i Jego potęga nieskończenie przewyższają zło, niepowodzenia czy nieszczęścia.

Chrystus Zmartwychwstał jako pierwszy, a my jesteśmy powołani, ażeby zmartwychwstać razem z Nim.

link: www.facebook.zmartwychwstankipozn

Adresy domów:

ul. Głogowska 145, 60-206 POZNAŃ, +48 618665886, Archidiecezja Poznańska

ul. Szkolna 14, 89-632 BRUSY, +48 523983163, Diecezja Pelplińska

ul Wczasowa 8, 84-110 KROKOWA, +48 586737597, Archidiecezja Gdańska

ul. Chełmińska 77, 86-300 GRUDZIĄDZ, +48 564623660, Diecezja Toruńska

ul. Wzlotowa 13, 60-411 POZNAŃ, +48 618474569, Archidiecezja Poznańska

ul. Świętopełka 14, 84-230 RUMIA, +48 587711171, Archidiecezja Gdańska

ul. Klasztorna 9, 84-200 WEJHEROWO, +48 586721280, Archidiecezja Gdańska

Pl. Katedralny 11/12 m. 22, 50-329 WROCŁAW, +48 713222233, Archidiecezja Wrocławska

 

Przejdź do paska narzędzi