Diecezje, zakony, zgromadzenia, instytuty, indywidualne formy życia konsekrowanego

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Bez kategorii
Dobre Słowo
Duszpasterstwo
Klauzura
Materiały formacyjne
Strefa wiedzy

Józefitki

Pełna nazwa: Siostry św. Józefa

Jurysdykcja: Prowincja Wrocławska

Adres domu głównego: ul. Prusa 28/IIB, 50-319 Wrocław

Kontakt do referatu powołań: www.jozefitki.pl, rpwroc@gmail.com 797002505

Referent powołaniowy: s. Benedykta Cesarczyk, benitrix@o2.pl

Założyciel: św. Ks. Zygmunt Gorazdowski

Data powstania: 1884

Duchowość: franciszkańska

Opis: Zgromadzenie wyrosło z wielkiej miłości duszpasterskiej swego Założyciela. Wierne jego ideałom podejmuje pracę wśród ludzi, którzy wskutek ubóstwa, kalectwa, wieku, bądź innych okoliczności życia oczekują materialnej i religijno-moralnej pomocy. Zgromadzenie pociągnięte przykładem Założyciela – Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, przepełnionego wielką miłością do Boga i miłosierdziem do bliźnich, stara się realizować przykazanie miłości poprzez konkretne czyny miłosierdzia pełnione wobec ubogich Chrystusowych dla miłości Bożej. Podejmujemy samarytańską służbę ubogim, starszym, samotnym i chorym w szpitalach, Domach Pomocy Społecznej i domach prywatnych. Otaczamy opieką dzieci i młodzież w specjalnych ośrodkach wychowawczych i leczniczych, prowadzimy przedszkola, świetlice, Dom Dziecka, katechizujemy w szkołach. Podejmujemy także pracę misyjną i ekumeniczną. Pełnimy różne posługi w kuriach diecezjalnych, w seminariach duchownych. Angażujemy się także w pracę parafialną jako zakrystianki, organistki. W każdym domu zakonnym wydawane są posiłki dla ubogich i praktykowane są inne formy pomocy potrzebującym. Prowadzimy także Modlitewne Grupy św. Józefa osób świeckich, które włączają się w charyzmat Zgromadzenia oraz prowadzimy Duszpasterstwo Młodzieży. Organizujemy rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt.

Adresy domów:

ul. Rynek 37, 59-420, BOLKÓW, bolkowcssj@interia.pl, tel.: 0-75/741-37-83 diecezja świdnicka

ul. Bpa T. Kubiny 10/12, 42 – 200 CZĘSTOCHOWA, www.sowj.pl, sowcssj@poczta.onet.pl, tel.: 0-34/324-89-99 diecezja częstochowska

ul. Kozielska 15, 44-121 GLIWICE, tel.: 0-32/332-14-53

ul. Sambora 1, 83 – 140 GNIEW, diecezja pelplińska

ul. Klasztorna 3, 46-200 KLUCZBORK, tel: 0-77/418-25-74, cssjklb@wp.pl, diecezja opolska

ul. Św. Józefa 23/35, 87 – 100 TORUŃ, tel.: 0-56/654-45-53 toruncssj@wp.pl diecezja toruńska

ul. Kaniowska 116, 01-529 WARSZAWA, tel.: 0-22/839-30-31

ul. Lipowa 44, WIERZBICE, 55-040 Kobierzyce, tel. +48 71 390 88 32 diecezja wrocławska

ul. B. Prusa 28/II/B 50-319 WROCŁAW, tel.: 0-71/322-83-23, cssjwr@rubikon.pl

Łódzka Archidiecezja

Adres kurii diecezjalnej: ul. ks. Ignacego Skorupki 1/3, 90-458 Łódź

Kontakt do Seminarium/Referatu powołań: powolanie@archidiecezja.lodz.pl +48426648888; bogusz.p@wsd.lodz.pl +48693201600

Referent powołaniowy: Paweł Bogusz, bogusz.p@wsd.lodz.pl

Data powstania: 1988

Opis: Veni, vidi, elegi – Przybyłem, zobaczyłem, wybrałem 🙂 Skoro już przybyłem, zobacz i wybierz… Materiał jest najlepszym komentarzem:

Warszawsko-praska diecezja

} ) ( jQuery );
Przejdź do paska narzędzi