skip to Main Content

Slide

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski i działa na jej zlecenie. Powołuje ją delegat KEP do spraw powołań, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym i osobami konsekrowanymi.

Kontakt:
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
powolania@episkopat.pl

Aktualnym delegatem KEP i przewodniczącym Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań jest ks. bp Andrzej Przybylski

Back To Top