skip to Main Content

Slide

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski i działa na jej zlecenie. Powołuje ją delegat KEP do spraw powołań, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym i osobami konsekrowanymi.

 

Kontakt:
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
powolania@episkopat.pl

 

Skład Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań:

ks. bp Marek Solarczyk – delegat KEP do spraw powołań, przewodniczący KRDP – bpmsolarczyk@gmail.com
ks. Marek Tatar – Krajowy Duszpasterz Powołań
ks. Emil Parafiniuk – sekretarz KRDP
s. Krystiana Chojnacka OSB
ks. Marek Dziewiecki
ks. Paweł Naumowicz MIC
ks. Robert Nurski
ks. Czesław Parzyszek SAC
ks. Paweł Til
ks. Mirosław Smyrak
ks. Przemysław Tyblewski
s. Anna Juźwiak AP
o. Andrzej Grad OSPPE
br. Piotr Krawczyk OFMCap. – administrator strony – pojdzzamna.pl@gmail.com

 

Back To Top