skip to Main Content

Wprowadzenie do Kongregacji Osób Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań i Wspierających Powołania (12-13 marca 2021):
1. Słowo pozdrowienia – ks. bp Marek Solarczyk, Delegat KEP ds. Powołań
2. Wprowadzenie biblijne “Człowiek i mistyk – Apostoł Paweł (2 Kor 12,1-10)”, ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW.

 


 

Back To Top