skip to Main Content

Europejski Kongres Powołaniowy

Od 10 do 11 maja 2016 roku, reprezentanci odpowiedzialni za powołania w Konferencjach Episkopatów Europy zgromadzili się w Brukseli aby omówić przyszłość duszpasterstwa powołań w Europie. W czasie spotkania, ks. Emil Parafiniuk, delegat z Polski na to spotkanie, został wybrany koordynatorem Europejskiego Centrum Powołaniowego (EVS).

Czytaj więcej...
Back To Top